کبوتر اردبیل

کبوتر-کفتر-

تغذیه کبوتر

یکی از مهمترین اصول کبوتر داری که اهمیت فراوانی دارد تغذیه کبوتر است.کبوتر داران بزرگ و با تجربه موقع غروب افتاب به  کبوترهایشان دان می دهند که این کار موجب می شود که کبوتر گرسنه مانده و از صاحب خودش اطاعت کند و همیشه اماده پرواز بوده و هرز نشیند.البته کبوتر هایی که جوجه دارن از این قاعده مستثنی می باشند که باید در روز ۴-۵ وعده غذا به انها داده شود.غذای کبوتر باید متنوع باشد و فقط گندم نباشد که بعد از مدتی از گندم دل زده می شوند.از جمله دان هایی که باید به کبوتر داده شود:گندم-عدس-جو-ذرت-ارزن-گاودانه-و نان خشک است. 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۷ساعت 22:42  توسط افشین   |